ข่าว

มท. สั่งทุกจังหวัดจัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคมกระทรวงมหาดไทย สั่งทุกจังหวัดเตรียมพร้อมจัดงานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10

วันที่ 7 มิถุนายน 2560 นายชยพล ธิติศักดิ์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะโฆษกกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ในการประชุมหารือการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 ที่ประชุมมีความเห็นว่า เนื่องจากขณะนี้ยังอยู่ในระหว่างเตรียมการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จึงเห็นสมควรจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในลักษณะเป็นพิธี หรือกิจกรรมการถวายพระพรชัยมงคล และถวายเป็นพระราชกุศล รวมทั้งกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์ และให้หน่วยงานต่าง ๆ ไปจัดเตรียมกิจกรรมที่มีความพร้อมในการดำเนินการ เพื่อให้การจัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา เป็นไปอย่างสมพระเกียรติ และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


ทั้งนี้ ทางกระทรวงมหาดไทย ได้แจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ โดยให้ดำเนินการจัดพิธีทางศาสนา 5 ศาสนา ถวายพระพรชัยมงคล และถวายพระราชกุศลพร้อมกันทั่วประเทศ ณ ศาลากลางจังหวัด การจัดนิทรรศการพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ และดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ อาทิ การรับบริจาคโลหิต การทำความสะอาดพื้นที่ชุมชน ตลาดชุมชน และการปลูกป่าทดแทน เป็นต้น โดยพิจารณาตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่

นอกจากนี้ นายชยพล ยังกล่าวด้วยว่า การจัดกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ในครั้งนี้ เป็นการจัดกิจกรรมที่แสดงถึงความร่วมแรง ร่วมใจของพี่น้องประชาชนคนไทยทุกภาคส่วนทั่วประเทศ เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย