ข่าว

" Sandhurst" เจอ " จปร.รบพิเศษ" แก้ปัญหาชายแดนใต้"ผบ.ทบ.มาเลเซีย" เยือนทบ.ไทย ถก "บิ๊กเจี๊ยบ" แก้ปัญหาชายแดนใต้ และความร่วมมือทางทหาร ลาดตระเวณร่วม ตั้งจุดตรวจร่วมตามแนวชายแดนป้องกันก่อการร้าย และ ลักลอบข้ามแดน

ที่ กองบัญชาการกองทัพบก พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการทหารบก ให้การต้อนรับ General Dato Sri Zulkiple Bin HJ Kassim ผู้บัญชาการทหารบกมาเลเซีย พร้อมภริยาและคณะ ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของกองทัพบก ระหว่างวันที่ 16-19 พฤษภาคม 2560

ในการนี้ ผู้บัญชาการทหารบกไทย ได้เชิญผู้บัญชาการทหารบกมาเลเซีย กระทำพิธีตรวจแถวทหารกองเกียรติยศ วางพวงมาลา ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 และเข้าหารือกัน จากนั้นทั้งสองฝ่ายได้ลงนามความร่วมมือทางทหาร พร้อมรับฟังการบรรยายสรุป ที่ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก


ทั้งนี้ พลเอก ดาโต๊ะ ซรี ซุลกิพลี บิน ฮัจจิ กัสซิม (General Dato Sri Zulkiple Bin HJ Kassim) ผู้บัญชาการทหารบกมาเลเซีย อายุ 58 ปี สำเร็จการศึกษา โรงเรียนทหารบก Sandhurst ประเทศอังกฤษ ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการบริหาร มหาวิทยาลัย Utara ประเทศมาเลเซีย โรงเรียนเสนาธิการทหาร ประเทศออสเตรเลีย วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร กองทัพออสเตรเลีย เคยดำรงตำแหน่งสำคัญ ได้แก่ ที่ปรึกษาด้านการทหาร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมาเลเซีย ผู้บัญชาการกองพลน้อย ทหารราบที่ 4(ยานเกราะ) ผู้อำนวยการองค์การทหารผ่านศึก กองทัพมาเลเซีย ผู้บัญชาการกองทัพสนาม ภาคตะวันตก และ ผู้บัญชาการทหารบกมาเลเซีย

ทั้งนี้ เป็นเวลากว่า59 ปีแล้วที่ไทย กับ มาเลเซีย มีความสัมพันธ์อันดีทางการทูต โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสัมพันธ์ด้านการทหาร มีการแลกเปลี่ยนการเยือนของผู้บังคับบัญชาระดับสูงอย่างสม่ำเสมอ
ความร่วมมือทางการทหาร ทุกระดับ เช่น ความร่วมมือภายใต้กรอบคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (กชท.) ไทย ? มาเลเซีย (GBC)

การดำเนินงานภายใต้กรอบความร่วมมือคณะกรรมการระดับสูง (กรส.) ไทย ? มาเลเซีย (HLC) และความร่วมมือภายใต้คณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค (กชภ.) ไทย-มาเลเซีย (RBC)ทั้งไทยและมาเลเซียต่างยืนยันความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกันให้มากขึ้น ทั้งเรื่องการลาดตระเวนร่วม การตั้งจุดตรวจร่วมตามแนวชายแดนไทย-มาเลเซีย เพื่อนำไปสู่การป้องกันและต่อต้านการก่อการร้าย รวมถึง การป้องกันการลักลอบข้ามแดน การลำเลียงสิ่งของผิดกฎหมาย และปัญหายาเสพติด รวมถึงความร่วมมือ

ด้านการฝึกศึกษาทางทหาร เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์บนผลประโยชน์ของกองทัพทั้งสองประเทศ

การเยือนกองทัพบกไทยในวาระนี้ ทั้งสองฝ่ายจะได้หารือภายใต้กรอบความมั่นคงหลายด้านโดยเฉพาะสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ และความคืบหน้าการพูดคุยสันติสุข


ทั้งนี้กองทัพบกไทยได้กล่าวขอบคุณ
ที่มาเลเซียให้การสนับสนุนโครงการพัฒนาตามแนวชายแดน เช่น โครงการหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานตามแนวชายแดนที่ บ.น้ำลัด อ.สะเดา จ.สงขลา และ บ.เขานุ้ย อ.ควนโดน จ.สตูล และโครงการผืนป่าอาเซียน ซึ่งในรอบปี2559จนถึงปัจจุบันปลูกไปแล้ว 3 พื้นที่ 40 ไร่ ในพื้นที่ ต.ปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จ.สงขลา พื้นที่ ต.วังประจัน อ.ควนโดน จ.สตูล และพื้นที่ ต.เกตรี อ.เมือง จ.สตูล
การเยือนครั้งนี้ถือเป็นการยืนยันถึงมิตรภาพและความเชื่อมั่นในการสนับสนุนส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างกองทัพบกไทยกับกองทัพบกมาเลเซียว่ามีความแน่นแฟ้นและยั่งยืนต่อไปขอบคุณภาพข่าว : Wassana Nanuam