ข่าว

คลังเผยยอดลงทะเบียนคนจนล่าสุดอยู่ที่ 12.4ล้านราย"กระทรวงคลัง" เผยยอดลงทะเบียนคนจนล่าสุดอยู่ที่ 12.4 ล้านราย ประเมินก่อนปิดลงทะเบียนจะอยู่ที่ 14 ล้านราย พร้อมเร่งตรวจสอบคุณสมบัติก่อนออกบัตรสวัสดิการ

นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า ยอดการลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยเพื่อรับสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งจะสิ้นสุดลงทะเบียนในวันที่ 15 พ.ค.นี้ ล่าสุดอยู่ที่ 12.4 ล้านราย ซึ่งเกินกว่าเป้าหมายที่กระทรวงการคลังคาดไว้ 10 ล้านราย คาดว่าสิ้นสุดการลงทะเบียนจะมีเพิ่มขึ้น 14 ล้านราย


ทั้งนี้ ผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนในรอบ 2 จำนวนมากขึ้น เนื่องจากรัฐบาลมีสวัสดิการที่จะให้เพิ่มเติม และหลายหน่วยงานเร่งประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีรายได้น้อยได้รับทราบอย่างทั่วถึง รวมถึงได้เพิ่มหน่วยงานการลงทะเบียนเพิ่มทั้งคลังจังหวัด และสำนักงานเขตกรุงเทพฯ จากเดิมลงทะเบียนผ่านธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.)เท่านั้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยให้เข้าถึงมากขึ้น

นายพรชัย กล่าวว่า หลังจากปิดรับลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยแล้ว กระทรวงคลังจะตรวจสอบสิทธิ์ว่าตรงกับคุณสมบัติต้องมีรายได้ไม่เกิน 1 แสนบาทต่อปีหรือไม่ จากนั้นจะนำยอดมาพิจารณางบประมาณที่จะช่วยเหลือ และสวัสดิการที่จะให้ โดยเบื้องต้นคาดว่างบประมาณจะอยู่ที่ 3 หมื่นล้านบาทต่อปี ถึงจะเพียงพอกับจำนวนผู้มีรายได้น้อย ส่วนหนึ่งจะเป็นทั้งงบประมาณปกติ และส่วนหนึ่งจะมาจากเงินของกองทุนประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานรากส่วนการแจกบัตรสวัสดิการให้ผู้มีรายได้น้อย ที่จะระบุตัวตน เช่น เลขบัตรประจำตัวประชาชน รูป และภายในบัตรจะมีสวัสดิการจากทางรัฐบาล โดยจะเริ่มมอบบัตรและเริ่มใช้ได้ในวันที่ 1 ต.ค.60 ซึ่งขณะนี้กรมบัญชีกลางและธนาคากรุงไทยอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำ

ทั้งนี้ในเบื้องต้น บัตรประจำตัวผู้มีรายได้น้อย จะมีอายุ 5 ปี เป็นบัตรชิปการ์ดใช้รูดผ่านเครื่องรับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ หรือ อีดีซี เพื่อใช้เป็นส่วนลดใช้รับสวัสดิการรัฐต่างๆ เช่น รถเมล์ฟรี รถไฟฟรี ค่าสาธารณูปโภค ทั้งค่าน้ำ ค่าไฟ และซื้อสินค้าผ่านร้านธงฟ้าประชารัฐ ซึ่งสวัสดิการทั้งหมดจะเป็นปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีพของประชาชน