ข่าว

ในหลวง ร. ๑๐ ทรงเวียนเทียน ในการพระราชพิธีวิสาขบูชาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พร้อมด้วย พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา

ไปยังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง เสด็จพระราชดำเนินเข้าพระอุโบสถ ทรงจุดธูปเทียนถวายนมัสการพระพุทธมหามณีรัตนประติมากร แล้วเสด็จออกชานหน้าพระอุโบสถ ทรงจุดธูปเทียนบูชา สรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ครั้นแล้วเสด็จพระราชดำเนิน ประทักษิณาพระอุโบสถ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรม พระราชาคณะถวายพระธรรมเทศนากัณฑ์ 1 จบแล้ว พระสงฆ์ ถวายอนุโมทนา ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรม พระราชคณะถวายอดิเรก ออกจากพระอุโบสถ เสด็จพระราชดำเนินกลับ