ข่าว

ระดมเจ้าหน้าที่ 200 นาย ลุยรื้อ 2 รีสอร์ทภูทับเบิก หลังเลยกำหนด - เจ้าของไม่รื้อเองเจ้าหน้าที่ลุยรื้อ 2 รีสอร์ทภูทับเบิกหลังเลยกำหนดระยะเวลา และเจ้าของรื้อถอนเองไม่ได้ เผยจะดำเนินการเก็บค่าใช้จ่ายกับเจ้าของภายหลัง

วันที่ 8 พฤษภาคม 2560 มีรายงานว่า นายกฤษณ์ คงเมือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง พร้อมกำลังทหาร ตำรวจ กว่า 200 นาย ลงพื้นที่ภูทับเบิก เพื่อดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง 2 รีสอร์ทคือ รีสอร์ททับเบิกฮิลล์ และกอดภูทับเบิก หลังจากครบกำหนดการขยายระยะเวลา เพื่อให้ผู้ประกอบการรื้อถอนรีสอร์ทเองแล้ว แต่ผู้ประกอบการไม่สามารถรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกได้ตรงตามกำหนด จึงต้องระดมกำลังเจ้าหน้าที่ ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้ารื้อถอนรีสอร์ทที่เหลือทั้งนี้สำหรับค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นนั้น ทางเจ้าหน้าที่จะดำเนินการเรียกเก็บกับเจ้าของรีสอร์ทต่อไปในภายหลัง


ภาพจาก เฟซบุ๊ก สำนักงาน ประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์