ข่าว

"คุณใหม่ สิริกิติยา" เข้าบรรจุรับราชการที่สำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากรคุณใหม่ สิริกิติยา เจนเซ่น พระธิดาในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ บรรจุเข้ารับราชการที่สำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร วันที่ 4 พฤษภาคม 2560 มีรายงานว่า คุณสิริกิติยา มหิดล เจนเซ่น หรือ คุณใหม่ พระธิดาในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ได้บรรจุเข้ารับราชการที่สำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร โดยคุณใหม่ มีความสนพระทัยในประวัติศาสตร์ และสำเร็จการศึกษาวิชาประวัติศาสตร์จาก มหาวิทยาลัยนิวยอร์ก สาขาการศึกษาภูมิภาคเอเชียตะวันออก คุณใหม่ ได้ให้ความพระทัยในกิจการของกรมศิลปากรมาโดยตลอด อาทิ เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559 ทรงร่วมคณะกับผู้แทนกรมศิลปากรเดินทางไปเยี่ยมชมการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ ณ สถานีสนามไชย และเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2559 ทรงเยี่ยมชมโบราณสถานภายในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย จ.สุโขทัย


ภาพจาก เฟซบุ๊ก หนูน้อยบนยอดเขาอันหนาวเหน็บ