ข่าว

ราคาทองคำในประเทศเปิดตลาดสมาคมค้าทองคำ รายงานราคาทองคำ ประจำวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 โดยเปิดตลาดราคาทอง ดังนี้ทองคำแท่ง

รับซื้อ 20,500 บาท ขายออก 20,600 บาท

ทองรูปพรรณ

รับซื้อ 20,132.48 บาท ขายออก 21,100.00 บาท