ข่าว

พาณิชย์ดึงรัสเซียลงทุนอุตสาหกรรมในอีอีซีพาณิชย์ประชุมคณะอนุกรรมาธิการด้านการค้าและความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทย กับสหพันธรัฐรัสเซีย ระบุรัสเซียสนใจลงทุนอีอีซี

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่าได้หารือการประชุมคณะอนุกรรมาธิการด้านการค้าและความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทย กับสหพันธรัฐรัสเซีย ครั้งที่ 3 เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่จะเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกันอีก 5 เท่า หรือ มีมูลค่า 10,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายในปี 63 โดยขณะนี้ได้เร่งลดอุปสรรคทางการค้า และจัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ รวมทั้ง เพิ่มช่องทางอำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมทางการเงิน ทั้งเรื่องการนำเข้า ส่งออกสินค้าระหว่างกัน ตลอดจนสนับสนุนเรื่องความมั่นคงทางอาหารให้แก่รัสเซีย ซึ่งไทยจะส่งสินค้าอาหารและเกษตร เช่น ข้าว น้ำตาล อาหารทะเลผลิตภัณฑ์จากปศุสัตว์ ให้รัสเซีย

ทั้งนี้ รัสเซียสนใจที่จะเข้าลงทุนในระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ของไทย โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมที่เชี่ยวชาญ คือ อุตสาหกรรมอากาศยาน อุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูง รวมถึงการวิจัยและพัฒนา โดยได้จัดตั้งคณะทำงานร่วมกับไทย เพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านการลงทุนในอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูง และลงทุนด้านการวิจัยพัฒนาร่วมกัน รวมทั้งศึกษาร่วม เพื่อนำไปสู่การจัดทำข้อตกลงเขตการค้าเสรี (เอฟทีเอ) ต่อไปด้วย