ข่าว

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง "ม.ล.อรจิตรา" เป็นนางสนองพระโอษฐ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง หม่อมหลวงอรจิตรา สนิทวงศ์ เป็นนางสนองพระโอษฐ์ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ?


วันที่ 24 ธันวาคม 2559 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศการแต่งตั้ง สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า ทรงพระราชดำริเห็นเป็นการสมควรแต่งตั้งหม่อมหลวงอรจิตรา สนิทวงศ์ เป็นนางสนองพระโอษฐ์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


โดยมี พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เป็นผู้รับสนองพระราชโองการ