ข่าว

ผู้ว่าราชการจังหวัดคนใหม่และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี ได้เข้าสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในจังหวัดลพบุรี.วันที่ 3 ตุลาคม 2560 นายสุปกิต. โพธิ์ปภาพันธ์. ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี คนใหม่ พร้อมด้วยนางจุรีพร โพธิ์ปภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดลพบุรีคนใหม่ และนายวีระชัย นาคมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีคนใหม่ เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองลพบุรี ในโอกาสที่เดินทางมาปฏิบัติราชการในตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี และรองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีคนใหม่
ในเวลา 10.19 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีคนใหม่ พร้อมคณะไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองลพบุรี โดยเริ่มจากเจ้าพ่อพระกาฬ / เจ้าพ่อประจำศาลลูกศร / หลวงพ่อแสง /ศาลหลักเมือง /เจ้าพ่อปากจั่น และสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช เสร็จเรียบร้อยแล้วจึงเดินทางมายังศาลากลางจังหวัดลพบุรี เพื่อสักการะพระไพรีพินาศ และพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) ก่อนเข้าห้องทำงาน


ใจรัก วงศ์ใหญ่ ข่าวลพบุรี/// รายการ