ข่าว

น.อ.เลอศักดิ์ คชนันทน์ ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.เป็นประธานในพิธีประดับยศให้กับนายทหารสัญญาบัตรที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ค่ายจุฬาภรณ์เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น.อ.เลอศักดิ์ คชนันทน์ ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.เป็นประธานในพิธีประดับยศให้กับนายทหารสัญญาบัตรที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ บก.ฉก.นย.ทร./บก.ฉก.นย.ภต. ค่ายจุฬาภรณ์ ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส