ข่าว

พ.อ.ชัยวัฒน์ แจ้งประจักษ์ รอง ผบ.ศสร. ประธานพิธีประดับยศฯ กำลังพลสำรอง ประจำปี 2560วันที่ 30 ส.ค.60 เวลา 10.00 น. พ.อ.ชัยวัฒน์ แจ้งประจักษ์ รอง ผบ.ศสร. เป็นประธานในพิธีประดับยศ มอบประกาศนียบัตร และพิธีการปิดศึกษา หลักสูตร ตามแนวทางรับราชการกำลังพลสำรอง ประจำปี 2560 โดยมี รอง ผบ.รร.กสร.ศสร., ฝอ.,ฝก., ผบ.นขต. และกำลังพล รร.กสร.ศสร. เข้าร่วมพิธี ณ หอประชุม รร.กสร.ศสร.