ข่าว

ผบช.สตส.ได้ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ชุดที่ 1 - 2วันพฤหัสบดีที่ 10 ส.ค.60 เวลา 09.30 น. พล.ต.ท.สาโรช นิ่มเจริญ ผบช.สตส.ได้ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ชุดที่ 1 - 2 ณ ห้องประชุม สตส. โดยมีคณะกรรมการฯเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน