ข่าว

ผบช.สตส.เป็นประธานเปิดประชุมการดำเนินการตาม "โครงการหน่วยรับตรวจต้นแบบสำหรับหน่วยงานสนับสนุนฯ" จ.เชียงใหม่วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ ก.ค.๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. พล.ต.ท.สาโรช นิ่มเจริญ ผบช.สตส.ได้เดินทางมาเป็นประธานเปิดประชุมการดำเนินการตาม?โครงการหน่วยรับตรวจต้นแบบสำหรับหน่วยงานสนับสนุนฯ? พร้อมด้วย พล.ต.ต.อณิกธัญญ์ ชยสุธา รอง ผบช.สตส.แก่คณะผู้ตรวจสอบ ฝตส.๑ ตส.๓ ชุดที่ ๑ โดย พ.ต.อ.หญิง ปัทมาพร กองวัง รอง ผบก.ตส.๓ กับพวกรวม ๓ นายที่ ตม.จว.เชียงใหม่ บก.ตม.๕ อ.เมืองเชียงใหม่ จว.เชียงใหม่ โดยมี พ.ต.อ.รณกร ฤทธิรงค์ รอง ผบก.บก.ตม.๕ พ.ต.อ.หญิง นวรัตน์ นุสสติ ผกก.ฝอ.บก.ตม.๕ พ.ต.อ.รุจพงศ์ สารวนางกูร ผกก.ตม.จว.เชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ตม.จว.คู่ขนาน และหน่วยผู้เบิกที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุมรับฟังโดยพร้อมเพรียงกัน