ข่าว

ผบช.สตส. เป็นประธานสรุปผลและปิดประชุมการดำเนินการตาม "โครงการหน่วยรับตรวจต้นแบบ สำหรับหน่วยงานสนับสนุนฯ"วันอังคารที่ ๑๘ ก.ค.๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น. พล.ต.ท.สาโรช นิ่มเจริญ ผบช.สตส.ได้เดินทางมาเป็นประธานสรุปผลและปิดประชุมการดำเนินการตาม "โครงการหน่วยรับตรวจต้นแบบ สำหรับหน่วยงานสนับสนุนฯ" แก่คณะผู้ตรวจสอบ ฝตส.๑ ตส.๓ ชุดที่ ๒ โดย พ.ต.ท.หญิง วรรณมนัส ทรงเจริญ รอง ผกก.ฝตส.๑ ตส.๓ กับพวกรวม ๓ นายที่ ตม.จว.กระบี่ บก.ตม.๖ อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่โดยมี พ.ต.อ.ศุภฤกษ์ พันธ์โกศล ผกก.ตม.จ.กระบี่ และเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ตม.จว.คู่ขนาน และหน่วยผู้เบิกที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบและดำเนินการโดยพร้อมเพรียงกัน