ข่าว

ผบช.สตส. เป็นประธานประชุมเปิดการตรวจสอบ และมอบนโยบาย จว.เลยวันพฤหัสบดีที่ 13 ก.ค.60 เวลา 09.00 น. พล.ต.ท.สาโรช นิ่มเจริญ ผบช.สตส. ได้เดินทางมาเป็นประธานประชุมเปิดการตรวจสอบ และมอบนโยบาย ตลอดจนให้คำแนะนำในการตรวจสอบแก่คณะผู้ตรวจสอบ ฝตส.2 ตส.1 ชุดที่ 2 โดย พ.ต.ท.หญิง อนงค์ณัฐ โฉมงาม รอง ผกก.ฝตส.2 ตส.1 พร้อมพวกรวม 3 นาย ซึ่งได้เข้าตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชีและพัสดุ ที่ พฐ.จว.เลย อ.เมืองเลย จว.เลย โดยมี พ.ต.อ.บุญชัย ฤาชัยสา รอง ผบก.ศพฐ.4 พ.ต.ท.ดำรงค์ชัย ชนาภัทรภณ นวท.(สบ 3) พฐ.จว.เลย พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัด รอให้การต้อนรับ และเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน


และ ต่อมา เวลา ๑๓.๓๐ น. พล.ต.ท.สาโรช นิ่มเจริญ ผบช.สตส.ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำการจัดทำแฟ้มตาม?โครงการหน่วยรับตรวจต้นแบบสำหรับหน่วยงานสนับสนุนฯ?แก่คณะผู้ตรวจสอบ ฝตส.๑ ตส.๓ ขุดที่ ๑ โดย พ.ค.อ.หญิง ปัทมาพร กองวัง รอง ผบก.ตส.๓ พร้อมพวกรวม ๓ นาย ที่ ตม.จว.เลย บก.ตม.๔ อ.เชียงคาน จว.เลยโดยมี พ.ต.อ.รุ่งเกียรติ สนแจ้ง รอง ผบก.ตม.๔ พ.ต.ท.รุจน์พงศ์ กลมเกลียว สว.ฯ รรท.ผกก.ตม.จว.เลย และเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ตม.จว.คู่ขนานและหน่วยผู้เบิกที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและเข้าร่วมรับฟังโดยพร้อมเพรียงกัน