ข่าว

รัฐบาลเดินหน้าส่งเสริมสตาร์ทอัพไทย ดึงคนรุ่นใหม่ร่วมแสดงศักยภาพในงาน Startup Thailand 2017รัฐบาลเดินหน้าส่งเสริมสตาร์ทอัพไทย ดึงคนรุ่นใหม่ร่วมแสดงศักยภาพในงาน Startup Thailand 2017 พร้อมจับมือ 30 หน่วยงานลดอุปสรรคการทำธุรกิจ

นางอรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดงาน "Startup Thailand 2017 ? Scale up Asia " เชิญทูตานุทูต ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ประกอบการสตาร์ทอัพจากหลายประเทศมาร่วมงานครั้งนี้ และเป็นเวทีให้สตาร์ทอัพจากคนรุ่นใหม่นับ 100 ราย มาจัดแสดงผลงาน


นางอรรชกาย้ำว่าในยุคการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี จึงต้องส่งเสริมสตาร์ทอัพเมล็ดพันธุ์ใหม่ของไทยให้เข้มแข็ง โดยรัฐบาลได้เน้นการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาพัฒนานักรบทางเศรษฐกิจสายพันธ์ใหม่ ( News Economic Warrior ) จากปัจจุบันสตาร์ทอัพอยู่ระหว่างการพัฒนาแนวคิดประมาณ 8,000 ราย จนเกิดสตาร์ทอัพศักยภาพกว่า 1,500 ราย มีการเติบโต 1.5 เท่า และเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในปีต่อไปผ่านการดูแลจากรัฐบาลในการตั้งกองทุนร่วมลงทุนในสตาร์ทอัพวงเงิน 10,000 ล้านบาท จึงมีภาคเอกชนสนใจเข้ามาลงทุนไม่ต่ำกว่า 10,000 ล้านบาท พร้อมลงทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพ การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 5 ปี สำหรับสตาร์ทอัพ และยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี สำหรับธุรกิจ Co workingspace

นอกจากนี้ ยังมุ่งส่งเสริม "ย่านนวัตกรรม" ( Innovation District ) 27 แห่งทั่วประเทศ เช่น ย่านสยามสแควร์ โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นแม่งานในการพัฒนาย่านนวัตกรรม เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการ การส่งเสริมมหาวิทยาลัยแห่งผู้ประกอบการ หวังสร้างผู้ประกอบการเปิดอบรมทั้งนักวิชาการและนักศึกษา การเชื่อมโยงกับต่างประเทศ การสร้างศูนย์ข้อมูลสตาร์ทอัพ รัฐบาลยังเดินหน้าแก้ไขกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ การสร้างประชาคมด้านเกษตร การออกวีซ่าให้กับผู้เชี่ยวชาญมาช่วยงานพัฒนาสตาร์ทอัพ หลังจากกระทรวงการคลังโอนเงิน 2,500 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการสตาร์ทอัพและยังเร่งสร้างความร่วมมือกับนานาชาติ 20 ประเทศที่มาร่วมงานครั้งนี้


ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นสักขีพยานการลงนามข้อตกลงความร่วมมือ 30 หน่วยงาน เพื่อพัฒนากฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับของหลายหน่วยงานที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาผู้ประกอบการ เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ การบริการที่พักรูปแบบใหม่ แต่ยังติดขัดข้อกฎหมาย จึงเริ่มให้ทำ Sand Box เพื่อให้ทดลองทำธุรกิจก่อนการแก้ไขกฎหมาย


ขณะที่หลายหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ได้ร่วมออกบูธแสดงศักยภาพของสตาร์ทอัพไทย งาน "Startup Thailand 2017 ? Scale up Asia" จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-9 กรกฎาคมนี้ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์