ข่าว

รอง ผบ.นรด. เป็นประธานเปิด " โครงการรณรงค์เสริมสร้างความรักชาติ " ประจำปีงบประมาณ 2560เมื่อวันที่ 27 มิ.ย.60 เวลา 13.30 น. พล.ต.สุริศร์ สุขชุ่ม รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เป็นประธานในพิธีเนื่องใน " โครงการรณรงค์เสริมสร้างความรักชาติ " ประจำปีงบประมาณ 2560


และในโอกาสนี้ได้จัดให้มีการบรรยาย "หลักธรรมของพ่อแห่งแผ่นดิน" เรื่อง ความจริงของชีวิต โดย ดร.ชาตรี สูติวราพันธ์ รองประธาน คณะกรรมการกลั่นกรองวิทยากร ผู้เผยแพร่คุณธรรมมวลชนประจำรัฐสภา เป็นผู้บรรยาย โดยมีประธาน ร่วมฟังคำบรรยาย ด้วย โดยมีองค์กรพิเศษ, ผู้นำชุมชน, มวลชนของหน่วย และ รด. จิตอาสา เข้าร่วมฟังการบรรยายฯ จำนวน 200 คน ณ ห้องมัทนะพาธา อาคารสวนเจ้าเชตุ ภายใน หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน โดยพร้อมเพียงกัน