ข่าว

ผบช.สตส.เป็นประธานปิดการตรวจสอบแก่ชุดตรวจสอบ ที่ 1 ฝตส.4 ตส.1 ที่สภ.หลักศิลา จ.นครพนมวันพฤหัสบดีที่ 22 มิ.ย.60 เวลา 11.00 น. พล.ต.ท.สาโรช นิ่มเจริญ ผบช.สตส.เป็นประธานปิดการตรวจสอบแก่ชุดตรวจสอบ ที่ 1 ฝตส.4 ตส.1 โดย พ.ต.อ.หญิง ปราณี ฦาชา ผกก.ฝตส.4 ตส.1 พร้อมพวกรวม 3 นาย เข้าตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ ที่สภ.หลักศิลา อ.ธาตุพนม .จว.นครพนม โดยมี พ.ต.อ.อุทัย ทะจรสมบัติ ผกก.สภ.หลักศิลา พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัด ผู้สังเกตการณ์จาก ภ.4 โดย พ.ต.อ.มนตรี อนันตวงษ์ ผกก.ฝอ.6 บก.อก.ภ.4 ผู้สังเกตการณ์จาก ภ.จว.นครพนม โดย พ.ต.อ.สมนึก มิควาฬ รอง ผบก.ภ.จ.นครพนม พ.ต.อ.สวัสดิ์ ศรีเกษม ผกก.ฝอ.ภ.จว.นครพนม พ.ต ท.หญิง พรอุมร สานคล่อง สว.ฝอ.ภ.จว.นครพนม ให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุมรับฟังโดยพร้อมเพรียงกัน


และ ต่อมา เวลา 14.30 น. พล.ต.ท.สาโรช นิ่มเจริญ ผบช.สตส.เป็นประธานปิดการตรวจสอบแก่ชุดตรวจสอบที่ 2 ฝตส.4 ตส.1 โดยพ.ต.ท.หญิง จุฑารัตน์ ศรีโกษะบาล รอง ผกก.ฝตส.4 ตส.1 พร้อมพวกรวม 3 นาย เข้าตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ ที่ สภ.บ้านกลาง อ.เมืองนครพนมจว.นครพนม โดยมี พ.ต.อ.ยศพล พิทักษ์ธรรม ผกก.สภ.บ้านกลาง พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัด ผู้สังเกตการณ์จาก ภ.4 พ.ต.อ.มนตรี อนันตวงษ์ ผกก.ฝอ.6 บก.อก.ภ.4 ผู้สังเกตการณ์จาก ภ.จว.นครพนม โดย พ.ต.อ.สมนึก มิควาฬ รอง ผบก.ภ.จว.นครพนม พ.ต.อ.สวัสดิ์ ศรีเกษม ผกก.ฝอ.ภ.จว.นครพนม พ.ต.ท.หญิง พรอุมร สานคล่อง สว.ฝอ.ภ.จว.นครพนม ให้การต้อนรับและร่วมประชุมรับฟังโดยพร้อมเพรียงกัน