ข่าว

ผบช.สตส.เดินทางมาเป็นประธานปิดการตรวจสอบด้าน OFC ที่ ภาค 7 จ.นครปฐมเมื่อวันอังคารที่ ๒๐ มิ.ย.๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. พล.ต.ท.สาโรช นิ่มเจริญ ผบช.สตส.เดินทางมาเป็นประธานปิดการตรวจสอบด้าน OFC ที่ ภ.๗ จว.นครปฐม โดย พ.ต.อ.หญิง สายใจ วงศ์วานิช ผกก.ฝตส.๓ ตส.๒ พร้อมพวกรวม ๓ นาย เข้าทำการตรวจ โดยมี พล.ต.ต.ศรายุทธ พูลธัญญะ รอง ผบช.ภ.๗ พล.ต.ต.สุพัฒน์ เชิดชิด ผบก.อก.ภ.๗ พ.ต.อ.ไชยา สงวนจีน รอง ผบก.อก.ภ.๗ พ.ต.อ.ปรัชญา ทองน้ำวน รอง ผบก.อก.ภ.๗ พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัดให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน


และ ต่อมา เวลา ๑๔.๓๐ น. พล.ต.ท.สาโรช นิ่มเจริญ ผบช.สตส. ได้เดินทางมาเป็นประธานปิดการบรรยายของ สตส. ตาม?โครงการอบรมสัมนาเชิงปฏิบัติการ (work shop) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ? ของ หน่วยงานในสังกัด สตม.(ส่วนกลาง) บก.ตม.๑-๓ กลุ่มที่ ๒ โดยมี พ.ต.อ.วีรพล สวัสดี รอง ผบก.อก.สตม.และเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้รับผิดชอบการจัดอบรมและผู้เข้าอบรมเข้าร่วมประชุมรับฟัง