ข่าว

ผบช.สตส. เป็นประธานปิดการบรรยายของ สตส.ตาม "โครงการอบรมสัมนาเชิงปฏิบัติการ (work shop)" ภ.จว.สุพรรณบุรีวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ มิ.ย.๖๐ เวลา ๙.๓๐ น. พล.ต.ท.สาโรช นิ่มเจริญ ผบช.สตส.ได้มาตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำๆ การตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ของชุดตรวจสอบที่ ๑ ฝตส.๓ ตส.๒ โดย พ.ต.อ.หญิง รัชนี จั่นวงศ์แก้ว รอง ผบก.ตส.๒ กับพวก รวม ๓ นาย ที่ ภ.จว.สุพรรณบุรี โดยมี พล.ต.ต.สุคุณ พรหมายน ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี พ.ต.อ.ไพโรจน์ สุขรวยธนโชติ พ.ต.อ.เกรียงไกร วุฒิพานิชย์ พ.ต.อ.วิติพจน์ พจนาคม รอง ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุมรับฟังโดยพร้อมเพรียงกัน


และ ต่อมา เวลา 15.30 น.พล.ต.ท.สาโรช นิ่มเจริญ ผบช.สตส. ได้เดินทางมาเป็นประธานปิดการบรรยายของสตส.ตาม "โครงการอบรมสัมนาเชิงปฏิบัติการ (work shop) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ" ของ หน่วยงานในสังกัด สตม.(ส่วนกลาง) บก.ตม.1-3 กลุ่มที่ 1 โดยมี พ.ต.อ.สหัสชัย โลจายะ รอง ผบก.อก.สตม.และเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้รับผิดชอบการจัดอบรมและผู้เข้าอบรมเข้าร่วมประชุมรับฟัง