ข่าว

ผบช.สตส.เดินทางมาตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำคณะผู้ตรวจสอบ ตส.3 "โครงการอบรมสัมนาเชิงปฏิบัติการ (work shop)" สภ.บางปลาม้า จ. สุพรรณบุรีเมื่อวันที่ 14 มิ.ย 60 เวลา 09.30 น.ที่ผ่านมา พล.ต.ท.สาโรช นิ่มเจริญ ผบช.สตส.เดินทางมาตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำคณะผู้ตรวจสอบ ตส.3 โดย พ.ต.อ.หญิง ปัทมาพร กองวัง รอง ผบก.ตส.3 พร้อมกับพวกรวม 3 นายซึ่งได้มาบรรยายให้ความรู้ตาม "โครงการอบรมสัมนาเชิงปฏิบัติการ (work shop) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ" ของ หน่วยงานในสังกัด สตม.(ส่วนกลาง),บก.ตม.1-3 กลุ่มที่ 1 ระหว่างวันที่ 14-15 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนางานตรวจคนเข้าเมืองโดยมี พล.ต.ต.ชูชาติ น้อยคนดี ผบก.อก.สตม.และเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัด ให้การต้อนรับและเข้าร่วมฟังการบรรยายโดยพร้อมเพรียงกัน


และ ต่อมา เวลา 11.30 น. พล.ต.ท.สาโรช นิ่มเจริญ ผบช.สตส.เดินทางมาเป็นประธานเปิดการตรวจสอบด้าน OFC ที่ สภ.บางปลาม้า อ.บางปลาม้า จว.สุพรรณบุรี ของคณะผู้ตรวจสอบ ฝตส.3 ตส.2 ชุดที่ 2 โดย พ.ต.อ.หญิง สายใจ วงศ์วานิช ผกก.ฝตส.3 ตส.2 พร้อมพวกรวม 3 นาย เข้าทำการตรวจ โดยมี พล.ต.ต.สุคุณ พรหมายน ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี พ.ต.อ.วิติพจน์ พจนาคม รอง ผบก. ภ.จว.สุพรรณบุรี พ.ต.อ.ณรงค์เวทย์ โอนสูงเนิน ผกก.ฝอ ภ.จว.สุพรรณบุรี พ.ต.ท.ชัยรัตน์ บัวขม ผกก.สภ.บางปลาม้าพร้อมข้าราชการตำรวจ ในสังกัด ภ.จว.สุพรรณบุรีให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน