กิจกรรม/สมาคมศิษย์เก่า

พลเอกวิเชียร มัญญะหงษ์ ประธานอำนวยการ สมาคมศิษย์เก่านักศึกษาวิชาทหาร นำคณะกรรมการสมาคมฯเยี่ยมชมโรงงาน บริษัทอาหารยอดคุณและลงนามความร่วมมือช่วยสังคมพลเอก วิเชียร มัญญะหงษ์ ประธานอำนวยการ ,ว่าที่พันตรี กรพด รุ่งหิรัญวัฒน์ นายกสมาคมศิษย์เก่านักศึกษาวิชาทหาร พร้อมคณะที่ปรึกษา และกรรมการสมาคมฯ ร่วมเยี่ยมชม โรงงานการผลิต อาหารยอดคุณ ผู้ผลิตขนมขบเคี้ยว ปาปิก้า, คอนเน่ และสินค้ามากมาย พร้อมเซ็นต์บันทึกข้อตกลง ร่วมมือในการช่วยเหลือภัยพิบัติ และช่วยเหลือสังคม ร่วมกัน และแต่งตั้ง นาย ประพันธ์ ปุษยไพบูลย์ รองประธานกรรมการ เป็น ที่ปรึกษา สมาคมฯ ท่ามกลางสักขีพยานมากมาย ที่ห้องประชุมโรงงานมีนบุรี อนึ่ง ในการเซ็นต์บันทึกร่วมมือกันนี้ เป็นก้าวหนึ่งในการทำงานร่วมกันเพื่อช่วยเหลือสังคม ในขณะที่สมาชิกสมาคมศิษย์เก่านักศึกษาวิชาทหาร ใน หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน มีสมาชิกอยู่ทั่วประเทศ ที่ปฎิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อนในภัยพิบัติต่างๆ อยู่เสมอๆ เป็นการร่วมมือที่เอกชน หยิบยื่นให้แก่สังคม ที่เป็นเกียรติและคืนกำไรสู่สังคม
จิณัฐติกานต์ รายงาน