กิจกรรม/สมาคมศิษย์เก่า

พลเอก วิเชียร มัญญะหงษ์ ผู้ทรง คณะกรรมการ คกส.กห. และ ประธานอำนวยการสมาคมศิษย์เก่านักศึกษาวิชาทหาร นำทีมคณะกรรมการสมาคมฯ แสดงความยินดี พลโท วีรชัย อินทุโศภน ผบ.นรด ได้รับตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกพลเอก วิเชียร มัญญะหงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการกำลังพลสำรอง กระทรวงกลาโหม , ประธานอำนวยการ สมาคมศิษย์เก่านักศึกษาวิชาทหาร , ว่าที่ พันตรี กรพด รุ่งหิรัญวัฒน์ นายกสมาคมศิษย์เก่านักศึกษาวิชาทหาร นำคณะที่ปรึกษาสมาคมศิษย์เก่านักศึกษาวิชาทหาร และกรรมการสมาคมฯ เข้าแสดงความยินดีกับ ท่าน พลโท วีรชัย อินทุโศภน นายกสมาคมศิษย์เก่านักศึกษาวิชาทหาร กิตติมศักดิ์ ได้เลื่อนตำแหน่ง เป็น ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก ณ ที่ห้องรับรอง ในหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน โดยมี พลเอก วิเชียร มัญญะหงษ์ ประธานอำนวยการ สมาคมฯ , ว่าที่ พันตรี กรพด รุ่งหิรัญวัฒน์ นายกสมาคมศิษย์เก่านักศึกษาวิชาทหาร คณะที่ปรึกษา และคณะกรรมการ สมาคมฯร่วมแสดงความยินดีและรับประทานอาหารร่วมกัน